El 2007, les previsions amb què treballava l'Ajuntament de Manresa per als anys següents quant a les necessitats d'habitatge protegit van portar el govern local a planificar una gran operació urbanística al sector est de la ciutat -entre el polígon dels Trullols, la Font dels Capellans i la ronda de Manresa- que va acabar fracassant. Llavors, s'estimava que el 2015 farien falta 3.483 pisos més de protecció oficial. Entre els anys 2011 i 2015, el consistori preveia edificar-ne 2.654 al sector est, i arribar així a la xifra del 40% del total dels pisos construïts. També s'havia dibuixat per al creixement d'aquesta zona un equipament amb piscina, pista poliesportiva coberta i biblioteca; un parc; i la connexió de l'avinguda dels Països Catalans amb la plaça Prat de la Riba. Excepte això últim, la resta es va descartar el 2013.