La depuradora de Manresa tenia un problema amb les tovalloletes humides que la gent llança al vàter pensant-se que es desfan, quan és mentida. Ara, el problema s'ha fet significativament més gros perquè l'epidèmia ha tingut com a efecte secundari l'augment de la utilització de productes de neteja i la deputadora ho està patint.

Segons Aigües de Manresa el nombre de tovalloletes que arriben a la depuradora de Manresa ha augmentat «considerablement».

Aigües de Manresa vol recordar a la població que el vàter no és una paperera i que llançar-hi tovalloletes perjudica seriosament les instal·lacions de sanejament

Aquestes darreres setmanes Aigües de Manresa ha pogut veure com incrementava el nombre de tovalloletes arribades a la depuradora de Manresa. Un fet que, tot i que no és nou, ha augmentat força coincidint amb el confinament de la població.

Per això recorda que llançar les tovalloletes pel vàter produeix greus problemes mediambientals; embussos a les llars, i a les canonades de les comunitats de veïns, així com també en infraestructures públiques com la xarxa de clavegueram i les depuradores.

Les tovalloletes humides estan fetes de microfibres i microplàstics que tarden molt a descompondre's i que arriben intactes a les estacions de tractament d'aigües residuals.

Aigües de Manresa s'ha sumat a la campanya d'alerta promoguda per l'Assocació Espanyola d'Operadores Públiques d'Abastament i Sanejament.