El conjunt de grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Manresa va votar a favor d'accedir a la petició de l'Associació de Veïns de les Escodines de Manresa de poder utilitzar els terrenys dels números 9 i 10 del carrer Saleses per a horts urbans. Es dona la circumstància que el número 9 és propietat municipal després d'una expropiació, que encara s'està pagant, d'uns 13 milions d'euros.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, va explicar en el ple de dijous que l'entitat veïnal vol ampliar els terrenys que dedica a horts urbans perquè «tenen llista d'espera». Així que l'Ajuntament ha vist «convenient cedir els ter-renys de forma temporal perquè tinguin un ús social».

Terrenys sense ús

S'ha de recordar que actualment aquest solar no té cap ús i, per tant, s'ha considerat adient que pugui convertir-se en horts urbans comunitaris i així donar una resposta positiva al projecte que ha presentat l'entitat veïnal. La cessió d'ús es regula en un conveni subscrit amb l'associació.

Segons el govern municipal, d'aquesta forma l'espai quedarà ordenat i cuidat.

També recorda que l'ús serà provisional i en cas d'una futura urbanització del sector aquest ús com a horts urbans desapareixeria. El consistori en ple hi va votar a favor en considerar que és un projecte amb llista d'espera d'interès comunitari.