L'Ajuntament de Manresa ha finalitzat la construcció d'una xarxa de calor alimentada amb biomassa que servirà per escalfar l'escola Serra i Húnter, els vestidors del camp de futbol del barri de la Balconada i dos locals municipals del barri: el centre obert i la llar d'avis.

El pressupost de l'obra, que inclou la construcció de l'edifici amb totes les seves instal·lacions (sitja, sala de màquines i nou sistema de distribució de l'aigua calenta), ha estat de 305.805 euros, IVA inclòs, un import que ha finançat en un 50% la Diputació de Barcelona.

Tenint en compte que l'estalvi previst és de 17.330 euros anuals, la inversió realitzada s'amortitzarà en poc menys de 15 anys.

El projecte ha estat impulsat des de la regidoria de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa amb l'objectiu de potenciar un consum energètic més sostenible. S'ha decidit instal·lar una caldera de 300 kW, que cremarà estella provinent d'explotacions forestals de proximitat, i que substituirà el consum de combustibles fòssils (gas natural) amb què s'alimenten actualment aquests equipaments. El consum estimat de la nova instal·lació és de 408.773 kWh/any, fet que suposa un estalvi d'emissions d'aproximadament 83,4 tones de CO2 anuals.

Sitja de 80 metres cúbics

La caldera de biomassa i la sitja d'emmagatzematge es troben allotjades en un petit edifici d'una superfície útil de 52,5 m2, que s'ha instal·lat en una cantonada del pati de l'escola.

La meitat de l'edifici consisteix en una sitja en superfície, d'un volum aproximat de 80 m3, que conté l'estella forestal i la trasllada, de forma automàtica, cap a la caldera, mitjançant un sistema de cargol sens fi. L'altra meitat, de 30 m2, constitueix la sala de màquines, i allotja una caldera.