La Fundació Althaia de Manresa ha posat en marxa un projecte pioner en el sistema públic de salut català que facilita l'accés virtual a les imatges clíniques dels pacients que formen part del seu historial mèdic.

Fins i tot per tenir radiografies, mamografies, TAC o ressonàncies magnètiques s'havia de sol·licitar una còpia, que es facilitava en suport CD o DVD. A partir d'ara un sistema desenvolupat per la institució permet consultar-les de manera telemàtica.

El projecte d'imatge clínica digital d'Althaia es va concebre i desenvolupar abans de la crisi de la covid-19. Pren més sentit que mai ja que apropa la institució als usuaris alhora que evita que s'hagin de desplaçar a l'hospital.

Fins ara, per accedir-hi s'havia de fer la sol·licitud al Servei de Documentació i Informació Clínica d'Althaia, que en preparava una còpia. Un procés que majoritàriament s'havia de fer presencialment per una qüestió de protecció de dades. L'any 2019 es van lliurar més de 3.200 CD i DVD amb imatges mèdiques.

Amb el nou projecte, ja no cal que els usuaris demanin una còpia d'aquesta informació ni que s'hagin de desplaçar per aconseguir-la.

A partir d'ara, cada prova que vagi associada a una imatge clínica té un número de referència que apareix de forma automàtica en l'informe de la prova. Un informe que el pacient pot consultar sempre a través de La Meva Salut o bé pot sol·licitar a Documentació i Informació Clínica, on també s'haurà d'adreçar si la prova no disposa d'informe.

A més a més, segons la Fundació Althaia, repercuteix positivament en el medi ambient, suposa un estalvi econòmic al mateix temps que optimitza i fa més eficient la tasca dels professionals.

Aquesta nova eina carrega les imatges directament des dels servidors d'Althaia, sense passar per sistemes externs, fet que garanteix la seguretat i privacitat.

Per accedir a les imatges cal entrar al portal accessible des de la portada de la pàgina web d'Althaia. Una vegada a dins, per visualitzar les imatges, s'ha d'introduir el número de referència concret de cada una de les proves.