A proposta del grup municipal de Fem Manresa, el ple va aprovar una moció en la qual l'Ajuntament es compromet a sancionar la discriminació en l'accés a l'habitatge.

La moció «Contra les praxis racistes dutes a terme per les immobiliàries i particulars en matèria d'accés a l'habitatge» va ser aprovada per unanimitat i compromet l'Ajuntament a «perseguir aquest tipus de conductes i a determinar les actuacions administratives (sancions incloses si cal) contra totes aquelles persones físiques i jurídiques que tinguin conductes discriminatòries».

Un dels acords de la moció és que sigui notificada «a totes les immobiliàries que operen a la ciutat». També estableix que es crearà una taula per a la inclusió i la cohesió social, abans d'acabar l'any, que inclogui l'abordatge de tot tipus de discriminació -per raó d'origen, edat, gènere-, que elaborarà un protocol sobre els diferents tipus de discriminacions.