Un comunicat de la Universitat Oberta de Catalunya sobre la necessitat de replantejar el model residencial posa de manifest que els usuaris de les residències s'han sentit exclosos durant la pandèmia per haver estat assenyalats com a població de risc i pel fet de viure en una societat edatista.

En l'informe, Roser Beneito, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, remarca que al llarg de la crisi s'ha aplicat una mirada extremament assistencialista sobre les persones grans. «Ser el col·lectiu més vulnerable davant de la pandèmia no vol dir que sigui el grup social que té menys recursos per fer front a una situació crítica», afirma.

L'exclusió a la qual s'ha sotmès la gent gran durant aquesta pandèmia a l'hora de prendre decisions que els afecten és una de les principals crítiques dels experts. «S'escolta molt poc les persones grans, especialment les que hem assenyalat com a vulnerables o en risc», assenyalava Daniel López, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i també membre del grup de recerca CareNet.