En circumstàncies normals l'anunci que a la Via de Sant Ignasi de Manresa ja es pot circular en els dos sentits després de més de quatre mesos d'obres hauria merescut una roda informativa i una visita in situ als treballs d'urbanització. I més tenint en compte que es tracta d'un dels projectes més importants que s'han fet els últims anys a Manresa, amb un pressupost de 3,3 milions d'euros. Però com que les circumstàncies no ho són, de normals, el restabliment del doble sentit, i per tant la possibilitat d'anar des del Pont Vell fins al Pont de Ferro -de sud a nord-, es va comunicar en una nota de premsa.

Des d'ahir Manresa compta amb un tram alternatiu a la carretera de Vic per creuar la ciutat. Al migdia es va restablir el doble sentit de circulació al llarg de tota la Via de Sant Ignasi després d'un any d'obres que encara no s'han acabat però que ara se centren en els espais per a vianants: voreres i la nova plaça del Remei. Els vehicles que entrin pel Pont Vell tenen ara la possibilitat d'anar, pràcticament en línia recta, fins al Pont de Ferro, a l'altre extrem de la ciutat. De sortida es pot anar com fins ara de la carretera del Pont de Vilomara cap al Pont Vell.

Segons el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, es tracta d'una obra de millora urbana important que, entre altres coses, ha de ser el mirall de futures transformacions dels principals eixos d'entrada i sortida de la ciutat com la carretera de Vic o la car-retera de Cardona. «Cadascuna té les seves característiques i les solucions no han de ser les mateixes, però sí la idea general: voreres més amples i vies dignes».

La primera fase de les obres a l'entorn de la Via de Sant Ignasi de Manresa, des de les piscines fins a la carretera del Pont de Vilomara, van començar el setembre del 2019. En un primer moment no hi va haver restriccions de trànsit, ja que van afectar la banda de la Fàbrica Nova. És un dels aspectes destacats del projecte: la urbanització va entrar al recinte tancat de l'equipament per permetre alinear l'avinguda Bertrand i Serra amb el carrer Sant Joan d'en Coll.

La segona fase es va iniciar el juny passat, a l'altre cantó de la vorera, i aquí sí que hi va haver afectacions. Durant aquest temps només hi havia operatiu un sentit de circulació en direcció sortida de la ciutat. Els cotxes que entraven pel Pont Vell es desviaven, davant de les piscines, cap al carrer Viladordis. Ara, ni que sigui amb car-rils provisionals, s'ha recuperat la normalitat i s'ha estrenat aquest nou eix interior sud-nord.

Ahir el trànsit no era intents. Potser per falta de costum o potser per les restriccions de mobilitat. També va entrar en funcionament la rotonda davant l'ermita del Remei tot i que manté l'aspecte de provisionalitat amb tot de tanques al seu voltant. No hi ha se-nyals, amb la qual cosa més d'un vehicle que no devia saber cap on tirar hi va donar diverses voltes fins que en va treure l'entrellat. Paral·lelament s'ha recuperat la circulació al carrer Joan XXIII.