La fotografia mostra l'entrada al pati del Casino per la banda del carrer Arquitecte Oms, que ofereix una imatge una mica inquietant, amb una de les columnes de la porta totalment vinclada cap al carrer. Davant el dubte si els fonaments són sòlids i aguanten la inclinació, hi ha qui passa per l'altra vorera.