El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha sol·licitat a la Residència de Sant Andreu de Manresa seguir oferint les places 'buffer', que són aquelles destinades a acollir persones procedents d'altres residències de gent gran positives de covid-19. Aquesta petició pretén donar continuïtat a l'acord de col·laboració que la residència va establir amb el departament fa tres mesos. L'acollida de pacients per ocupar places 'buffer' s'allargarà, aproximadament, fins a finals de febrer.

La Residència Sant Andreu de Manresa ha estat designada pel departament com un dels centres de referència de la Regió Social de la Catalunya Central, ja que, és un equipament recentment remodelat i dotat d'infraestructures mèdiques i de recursos que són indispensables per atendre les persones afectades per la covid-19. La residència, a més, ha estat el centre que més persones amb covid-19 vingudes d'altres residències ha atès (23 en total).

La Residència de Sant Andreu, amb una capacitat de 111 places, ha passat de tenir una disponibilitat de 17 places 'buffer' a 15. Es tracta de places que serveixen per donar suport al trasllat urgent de persones que viuen a altres residències per raó de la crisi sanitària, com congestió de residències, dificultats estructurals per fer aïllaments, o d'altres. Cal ressaltar que les persones ateses amb covid-19 es troben en una zona sectoritzada de la residència (la Unitat de convivència 1B), i estan degudament aïllades de la resta de persones que viuen al centre, que es troben en altres unitats de convivència.