La sessió ordinària pública de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Manresa va posar a aprovació setze expedients sancionadors i sancions per estar en possessió d'un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.

Aquests setze punts, per a dues sancions i catorze expedients, configuraven el gruix de la sessió de la junta de govern, que també va tractar la ratificació de la resolució del tinent d'alcalde i regidor delegat d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, David Aaron López,referent a l'aprovació del règim tarifari del servei públic de transport urbà de viatgers de la ciutat per a l'exercici en curs de l'any 2021.