Per unanimitat es va aprovar en el darrer ple municipal que l'Ajuntament de Manresa estudiarà la creació del Servei d'Atenció a Homes (SAH).

El nou servei municipal estarà destinat a homes per comprometre'ls amb la lluita contra el masclisme i les relacions sanes i equitatives.

Es tractarà d'un servei no judicialitzat de promoció de relacions no violentes que s'estudiarà en el marc de l'elaboració del tercer Pla d'Igualtat de Manresa.

El que es va aprovar va ser una esmena de substitució a la proposició presentada per Fem Manresa consensuada prèviament per no desvirtuar-la.

El ple també va aprovar que, mentrestant, l'Ajuntament intensificarà la realització de campanyes de sensibilització i de prevenció adreçades a homes, es diversificaran els cursos i tallers que aprofundeixin en la conscienciació dels homes en la lluita contra el patriarcat, s'organitzaran més accions amb la finalitat de combatre les violències masclistes i s'ajudarà en la desconstrucció de les masculinitats hegemòniques.