La Fundació Althaia avança en el control de l'hepatitis C crònica, una malaltia que, si no es tracta, esdevé crònica i pot causar danys greus al fetge a curt o a llarg termini. L'any 2019 es van iniciar a la institució un total de 66 tractaments, una xifra que l'any anterior, el 2018, va ser de 76. En ambdós casos els resultats són molt positius, ja que tots els pacients que van finalitzar el tractament es van curar. En 5 anys, la institució ha tractat 540 pacients amb aquesta patologia amb nous fàrmacs antivirals que han suposat una gran millora en el tractament de la infecció. Una bona adherència a aquest tractament és fonamental per erradicar-la i, en aquest sentit, el treball dels professionals és clau per conscienciar els usuaris sobre la importància de seguir les dosis i periodicitat de medicació prescrites.

Tots aquests pacients han estat tractats amb antivirals d'acció directa, fàrmacs que actuen de manera específica sobre alguna de les fases del cicle del virus i trenquen la seva cadena de reproducció. Així s'aconsegueixen, en 8 o 12 setmanes segons el tipus de tractament, taxes d'eficàcia de curació molt elevades i amb uns efectes secundaris molt reduïts. A la Fundació Althaia aquests tractaments, que van revolucionar l'abordatge de l'hepatitis C, es van començar a administrar entre el 2014 i el 2015. A banda del tractament subministrat, els bons resultats obtinguts són fruit del treball d'un equip multidisciplinari.