Amb la voluntat de donar resposta veïns i veïnes del barri de les Escodines que havien quedat fora de l’àmbit de l’illa de vianants i que havien sol·licitat tenir-hi accés a través d'aquest diari, l’Ajuntament de Manresa, després d’estudiar tècnicament les seves propostes, ha pres dues decisions per millorar la mobilitat i l'accessibilitat en vehicle privat, i alhora, mantenir l’objectiu principal, que és el d’ordenar, pacificar i reduir el trànsit de vehicles en aquest entorn.

La primera mesura és modificar el sentit del trànsit al carrer Nou de Santa Clara, entre el carrer Doctor Llatjós i el carrer Sant Maurici. Amb aquest canvi, s’ofereix un itinerari d’accés alternatiu a les persones residents dels carrers Barceloneta, Purgatori, Nou de Santa Clara (entre Purgatori i Doctor Llatjós) i Sant Maurici (entre el carrer Nou de Santa Clara i el carrer de la Divina Pastora). Amb la modificació proposada, no caldrà que els vehicles circulin forçosament per davant l’escola Oms i de Prat i la Clínica Sant Josep, fet que comportava un trànsit intens en hores punta i un increment de la inseguretat viària.

Un altre dels acords és permetre circular per l’illa de vianants de forma provisional als residents dels carrers Nou de Santa Clara, números de l’1 al 47 i del 2 al 36; del carrer Vell de Santa Clara, números de l’1 a l’11 i del 2 al 8; del passatge de la Cova I, dels números de l’1 a l’11 i del 2 al 8; i del passatge de la Cova II, número 13. 

Aquest permís es fa fins que no s’obri un futur nou vial —que preveu enllaçar el recorregut entre les Piscines Municipals i el Casal de les Escodines, passant per darrere de la Casa Flors Sirera— o fins que s’afrontin altres canvis de sentit d’àmbit més general dins el Pla de Mobilitat que està en redacció.

La càmera, a l'inici de la plaça de Sant Ignasi

Cal recordar que un cop finalitzades les obres d’urbanització, el 30 de març passat, l’Ajuntament va anunciar que els carrers Escodines i Sant Bartomeu passaven a funcionar com a illa de vianants amb control d'accés per càmera, que està situada a l’inici de la plaça Sant Ignasi. Només poden circular per aquests carrers les persones residents, titulars d’activitats i propietàries de guals de la plaça Sant Ignasi (del núm. 1 al núm. 18); carrers Escodines, Sant Bartomeu, Montserrat; Sant Antoni, Aiguader; plaça del Salt; i passatges Juvells i Escodines, així com per fer les operacions de càrrega i descàrrega en l’horari autoritzat, vehicles de mobilitat reduïda, d’emergències, serveis públics i trasllat de malalts.

Si bé, inicialment es va acordar l’1 de juny com a data d’inici del control d’accés amb càmera a l’illa de vianants, aquesta data va ser posposada per poder estudiar i atendre les noves demandes d’accessibilitat en vehicle privat, que s’han concretat en reunions amb l’Associació de Veïns de les Escodines i altres veïns afectats fins al 15 de juny. 

Ara, amb l’objectiu de donar temps als residents dels nous carrers i habitatges permesos a fer la sol·licitud a l’Ajuntament i enllestir la nova senyalització, la nova data d’inici serà el 15 de juliol, si bé Policia Local continuarà vigilant com fins ara per al compliment de la regulació, ja establerta des del 30 de març.

L’illa de vianants ha reduït el pas de vehicles de 2.000 a 350 diaris

Als carrers de l’illa de vianants de les Escodines hi ha 604 habitants censats, 217 vehicles, 24 guals i 40 places d’aparcament fora de calçada. Segons l’estudi dels tècnics de Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, des que fa dos mesos que està vigent la regulació de l’illa de vianants, aquest entorn ha passat de tenir un pas d’uns 2.000 vehicles diaris a uns 350 diaris.

Amb  l’ampliació del sector autoritzat de forma provisional, se sumaran 231 habitants empadronats, 103 vehicles, 43 guals i 40 places d’aparcament fora de calçada.