A Manresa des de l'any passat els contractes de lloguer s'han d'ajustar al límit de preus establert per la Generalitat, que tampoc poden superar-se en el cas dels contractes renovats. Ara, el ple municipal ha aprovat demanar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que la regulació s'apliqui a la ciutat durant 5 anys.

 El ple va aprovar "exercir la iniciativa per a la declaració de Manresa com a àrea amb mercat d’habitatge tens", als efectes que puguin aplicar-se als habitatges arrendats del municipi els mecanismes de contenció i moderació de rendes previstos a la Llei. També, sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que procedeixi a la declaració per un període de 5 anys.

El Parlament de Catalunya va aprovar limitar el preu dels lloguers a una seixantena de municipis, entre els quals Manresa, on es considera que hi ha un mercat de lloguers «tens». 

Ara, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha tramès un ofici a l'Ajuntament per comunicar el procediment per renovar la declaració del municipi de Manresa com a àrea amb mercat d’habitatge tens i recordar la transitorietat de la declaració actual posant de manifest que deixarà de tenir efectes el 22 de setembre de 2021.