El ple de l'Ajuntament de Manresa aprovarà els 2,2 milions d'euros de subvenció per al Bàsquet Manresa

El conveni preveu destinar 550.000 euros anuals des del 2024 al 2027

Valora que el club porta "el nom de la ciutat no només arreu del territori de l'Estat, sinó també arreu d'Europa" i perquè "promou la marca Manresa com a ciutat de bàsquet"

L'alcalde de Manresa, Marca Aloy, amb el president del Bàsquet Manresa, Josep Herms (dreta), i l'expresident Albert Cots

L'alcalde de Manresa, Marca Aloy, amb el president del Bàsquet Manresa, Josep Herms (dreta), i l'expresident Albert Cots / Oscar Bayona

Jordi Badia Perea

Jordi Badia Perea

El ple de l'Ajuntament de Manresa aprovarà aquest dijous el conveni de col·laboració amb el Bàsquet Manresa SAE pel qual se li atorguen 2,2 milions d'euros en els pròxims quatre anys. En el conveni, a què ha tingut accés Regió7, s'afirma que "l'Ajuntament de Manresa té interès" a col·laborar amb el Bàsquet Manresa per la seva "especial significació per a la ciutat" i perquè "promou la marca Manresa com a ciutat de bàsquet".

En el dictamen que es portarà a l'aprovació del ple, s'afirma que "en data 16 d'abril de 2024", el Bàsquet Manresa SAE va demanar a l'alcalde Marc Aloy que l'Ajuntament els pogués "donar suport amb una aportació econòmica durant 4 temporades esportives". No obstant això, Aloy ja havia anunciat el 2 d'abril que l'Ajuntament de Manresa aportaria 2,2 milions d'euros al Bàsquet Manresa durant quatre anys. En aquella compareixença, en què estava acompanyat pel regidor d'Esports, Anjo Valentí, l'alcalde va explicar que, si bé la primera intenció havia estat acudir a l'ampliació de capital que s'havia emès l'1 de febrer, es va desestimar i es va optar per una subvenció directa.

El primer punt d'acord és "aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Manresa i l'entitat Bàsquet Manresa SAE". En aquest conveni, l'Ajuntament expressa el "seu interès a col·laborar econòmicament" amb el Bàsquet Manresa per la seva "especial significació", pel fet de portar "el nom de la ciutat no només arreu del territori de l'Estat, sinó també arreu d'Europa".

En concret, s'hi afirma que "l'existència d'un equip professional de bàsquet a les màximes categories estatals es considera fonamental per tres motius. En primer lloc, perquè genera un referent positiu i notori per a promoure aquesta modalitat esportiva entre la població escolar i juvenil. En segon terme, perquè amplia les possibilitats del circuit de bàsquet local, enfortint també les entitats dedicades a aquest esport a la ciutat i la seva zona d'influència. Per últim, perquè promou la persistència de la marca Manresa com a ciutat de bàsquet, amb la consegüent vinculació de la població cap a aquesta pràctica esportiva".

A més, també considera del Bàsquet Manresa "fonamental en termes de projecció estratègica de ciutat per la capacitat de projectar la marca de ciutat internacionalment, situar-la en l'àmbit esportiu i turístic i generar sinergies importants en diferents àmbits de l'activitat econòmica de la ciutat".

La dotació econòmica del conveni és de 2,2 milions d'euros, que s'atorgaran a raó de 550.000 euros en els anys 2024, 2025, 2026 i 2027. No obstant el compromís, tant en el conveni amb el Bàsquet Manresa com en el dictamen, "la voluntat de l'Ajuntament" de col·laboració "es condiciona suspensivament l'atorgament de la subvenció per les temporades 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027 a la vigència del pressupost municipal per a cada exercici" i que s'hi inclogui la subvenció nominativa de 550.000 euros.

El punt quart del dictamen proposa al ple municipal acordar "el pagament anticipat del 100% de l'import total de la subvenció per a la temporada 2023-2024".