El ple de l'Ajuntament de Manresa va donar llum verd a la contractació del servei d'informació i la campanya d'implantació del nou model de recollida de residus de Manresa, amb un cost de 2,5 milions d'euros. S'ha aprovat amb vots a favor d'ERC, Junts i el regidor no adscrit Miguel Cerezo; en contra de Fem i l'abstenció de PSC i Ciutadans.

Seran 2,1 milions destinats a informació, comunicació i atenció ciutadana, les activitats de seguiment de la participació dels usuaris del servei en el marc del nou contracte de recollida de residus municipals i la neteja viària. També per a la realització de l'estudi inicial de diagnosi per al dimensionament del servei de recollida comercial porta a porta.

Els altres 483.000 euros seran per a la campanya de comunicació per a la implantació del nou servei de recollida de residus, que inclou el disseny, l’execució i el seguiment.

El nou contracte de recollida de residus de Manresa incorpora la implantació d’un nou model, que consisteix en una recollida amb contenidors per a les 5 fraccions instal·lats a la via

pública per a la recollida domèstica i per a la recollida comercial, on no es presti el servei de recollida porta a porta, amb contenidors per a les fraccions orgànica, envasos lleugers

i resta, amb tancament electrònic, que permet la identificació d’usuari, i amb limitació d’aportació per a la fracció resta.

Amb el nou model es pretén obtenir uns resultats en la recollida més alineats amb els objectius fixats per la legislació, tant pel que fa a la prevenció dels residus com als índex de recollida selectiva.

Seguiment de la utilització

Per això es considera imprescindible un seguiment continuat de la utilització del servei per part dels usuaris i establir una comunicació bidireccional per fomentar la participació i la millora dels resultats.

Aquesta feina es farà de forma externa, amb un equip d’informadors ambientals, i es desenvoluparan activitats de comunicació i de seguiment i control de la participació dels usuaris.

La prestació inclourà atenció ciutadana, activitats de seguiment de la participació dels usuaris, estudi inicial de diagnosi per al dimensionament del servei de recollida comercial porta a porta i la campanya de comunicació per a la implantació del nou servei de recollida de residus.