El 29 de novembre de l’any 2008 es va inaugurar el pàrquing de la Reforma amb una cabuda per a 350 cotxes formant part d’una concessió de 50 anys a l’empresa Estacionamientos y Servicios (Eysa) del grup Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Al mig segle d’explotació del pàrquing calia sumar 15 anys de la zona blava -a comptar des del 2005 i que van ser ampliats a 18 anys- i de la grua municipal.

A canvi, Fomento construïa l’aparcament i urbanitzava la plaça.

Una de les condicions que constava al plec de clàusules (vegeu Regió7 del 18 d’octubre del 2003) és que l’Ajuntament tenia la possibilitat d’obligar l’empresa a construir un altre aparcament, a la plaça Milcentenari, en qualsevol moment dels primer 15 anys si el nivell d’ocupació del pàrquing de la Reforma superava el 40 % anual. Fins ara, les ocupacions del pàrquing de la Reforma que s’han fet públiques no han arribat al .

Cal dir, això sí, que una ocupació mitjana del pàrquing del   en el seu moment es devia trobar factible d’assolir, però aquesta percepció contrasta vivament amb el fet que l’empresa concessionària situï dintre de la plena normalitat ocupacions molt més baixes, que són les que s’estan donant.

El plec de clàusules de la convocatòria del concurs públic de la construcció i gestió de l’aparcament de la Reforma es va aprovar el  de febrer del  per unanimitat dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament.

L’any 2014, l’Ajuntament va decidir canvia el nom del pàrquing de la Reforma pel de pàrquing La Seu Centre.

El motiu era identificar millor l’aparcament amb la seva situació geogràfica i posar èmfasi en la seva proximitat amb el centre històric i comercial de la ciutat. Per fer més visible aquesta acció es va instal·lar un nou rètol a l’accés.

L’actuació s’emmarcava dins del Programa de Millora de la Mobilitat del Pla de millora de la senyalització del Centre Històric, amb l’objectiu de fer més fàcil la senyalització i la comprensió de la ciutat als visitants.

Aquest estiu, l’Ajuntament va instal·lar un panell electrònic a l’accés sud de la ciutat, a prop del Pont Vell, que informa en temps real de les places lliures que hi ha.