La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Monistrol de Calders l’estudi previ de reurbanització i pacificació de l’entorn de l’escola d’infantil i primària. El centre escolar està situat en un entorn amb carrers de pendent acusada i pensat per l’ús del cotxe. L’estudi respon a la voluntat de l’Ajuntament de millorar l’espai per fer-lo més segur, accessible i saludable.

L’escola s'ubica prop del carrer de Sant Llogari, una via que acompanya la riera de Sant Joan, un itinerari d’alt valor paisatgístic en el que les hortes i l’aigua tenen un gran protagonisme. Aquest és un dels darrers carrers que queden per reurbantizar al nucli antic de Monistrol i l’Ajuntament vol planificar la seva reurbanització a curt termini.

Les actuacions proposades s’encaminen a recuperar l’espai públic per als ciutadans i potenciar els desplaçaments sostenibles i saludables dins el nucli de Monistrol. Així, l’estudi planteja convertir l’entorn de l’escola en un espai segur i atractiu, mitjançant la reurbanització del carrer d’accés i l’entorn proper, ampliant-ne les voreres i oferint espais d’espera i joc confortables propers a l’equipament. Pel que fa a la reurbanització del carrer de Sant Llogari, es planteja una urbanització que potenciï el seu valor paisatgístic, tot utilitzant el mateix llenguatge que la plaça de l’Escorxador, recentment urbanitzada.

Totes les propostes es plantegen segregades per fases per a facilitar la seva execució, i en el cas del carrer, es plantegen també dues alternatives possibles i combinables, amb costos diferents segons els materials utilitzats.

D’acord amb l’estudi, per l’actuació entorn de l’escola caldria una inversió de 457.500 euros i de 707.250 euros pel carrer de Sant Llogari. Amb aquest treball l’Ajuntament disposa d’una eina de suport per a la presa de decisions, prèvia a fer qualsevol actuació o inversió.