L'exposició pretén reconèixer les aportacions que han fet les primeres dones científiques i tècniques catalanes. Dones que, des de les seves posicions, van transformar i transformen les fronteres dels espais tradicionalment assignats als homes.