Inauguració, 7 d'agost a les 19h. al Parc Municipal (darrere la biblioteca)