Adagio. Elogi de la lentitud

Un moment de repòs, reflexió, calma enmig d’aquest món vertiginós. Bona música a tempo tranquillo per aturar el nostre ritme andante con moto. Un concert a càrrec de l’Orquestra de Girona i la Camerata Eduard Toldrà de Vilanova que combina lectura de poemes i textos literaris curts, tot creant un entorn escènic de calma.

Intèrprets

Orquestra de Girona, intèrprets

Camerata Eudard Toldrà de Vilanova, intèrprets

Xavier Puig, direcció

Sala de Cambra