Toni Cruanyes, Maria Fernández Vidal i Tomàs Molina, els tres presentadors del TN vespre, seran els encarregats de retransmetre aquest any les campanades de TV3 des de l'avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona. Toni Cruanyes és l'editor i presentador del TN vespre des del gener del 2014. Maria Fernández Vidal informa cada dia sobre l'actualitat esportiva al vespre. També ha presentat el Zona Champions, entre altres espais. Tomàs Molina és home del temps de TV3 des del 1987. Actualment forma part del TN vespre i és el cap de Meteorologia dels informatius de TV3.