Els espanyols majors de 18 anys van consumir el març una mitjana diària de sis hores i 22 minuts de continguts audiovisuals, ja sigui per televisió o Internet, des de l'ordinador o el mòbil. Així es desprèn de l 'Informe TV: El Pastís del Consum Audiovisual, corresponent al març, de Barlovento Comunicació. L'estudi apunta que es va produir un augment de 81 minuts respecte al febrer (+27%). Del total de continguts consumits, el 10% del temps correspon a YouTube amb 38 minuts per persona al dia.

Els joves d'entre 18 i 24 anys van tenir el març una mitjana diària de consum de quatre hores i 17 minuts, amb un creixement de 70 minuts (+ 37%) en la comparativa amb el mes anterior. En aquest grup, la quota de YouTube puja al 32%, amb 82 minuts.

Entre els adults de 25 a 44 anys, el consum audiovisual diari el març va ser de cinc hores i 24 minuts de mitjana, un augment de 85 minuts en relació amb el febrer (+36 %). El consum de YouTube és de 60 minuts.

El grup de 45 a 54 anys va registrar un consum diari de sis hores i 31 minuts (391 minuts) de mitjana per persona, 93 minuts més que el mes passat, és a dir, un creixement del31 %. Finalment, en els majors de 55 anys el consum audiovisual diari va ser de set hores i 32 minuts, 77 més que el febrer.