A

mb aquest suggeridor títol el dia 8 de març es va inaugurar a Berga una mostra que pretén recordar el dinamisme del comerç berguedà a la dècada dels 60 del segle passat, a la vegada que reivindica el paper vertebrador que havia tingut el barri vell, des de la plaça de Sant Joan fins al capdamunt del carrer de Buxadé, tot passant per la placeta Ciutat, el carrer dels Àngels, i la plaça de Sant Pere.

Aquesta exposició, promoguda per l'Ajuntament de Berga a través del Museu Comarcal i produïda per l'empresa berguedana de dinamització cultural i turística [In] Situ, està sàviament estructurada a partir de cinc antics establiments berguedans que foren una bona mostra d'aquesta activitat comercial a la ciutat de Berga en temps pretèrits.

Coincidint amb aquesta efemèride, aquests establiments ha tornat a cobrar vida, encara que no comercial, per tal de mostrar-nos, amb tot luxe de detalls, com era el comerç a Berga a la dècada del 1960, just abans de l'obertura i expansió definitiva de la ciutat cap als barris més moderns, una de les causes, segons els entesos, del progressiu abandonament de l'activitat comercial de la part antiga de la ciutat.

Així, la visita a l'exposició s'inicia a la botiga de Cal Fàbregas, als Quatre Cantons, on se situa el context comercial de la ciutat fa mig segle amb un plafó que recull els 171 establiments relacionats en aquest eix comercial berguedà, amb els noms de les botigues i dels seus propietaris i un mapa de situació, tot plegat complementat amb una exposició fotogràfica.

La visita segueix a Cal Piera, a la placeta Ciutat, on continua l'exposició fotogràfica amb la possibilitat que tothom qui així ho desitgi pugui ajudar a documentar les imatges que s'hi exposen tot identificant o ampliant informació dels establiments i les persones que hi figuren. Abans de continuar al tercer establiment, cal fer una parada al Museu Comarcal, on es pot contemplar una petita mostra d'altres establiments fora de l'eix comercial de Berga.

El tercer dels establiments visitables és la Fonda de Cal Jepes (o Pensión Bergadana), ja al carrer de Buxadé, on es poden visualitzar els records d'aquella generació de berguedans explicats en primera persona per una vintena de botiguers i veïns, sobretot del mateix carrer. En aquest mateix establiment es projecta una pel·lícula del 1959 sobre el repartiment de la carn a la ciutat.

El penúltim dels establiments visitables, només dues entrades més amunt, és la Merceria de Ca l'Iglesias, on es pot apreciar una petita mostra d'alguns negocis i productes de l'època.

Finalment, el recorregut acaba a mig carrer de Buxadé, al Forn Sant Roc, a la rebotiga del qual es poden contemplar alguns objectes històrics d'aquest comerç pretèrit.

El resultat de tot plegat és una mostra interessantíssima que de forma amena i agradable transporta el visitant en el temps, 50 anys enrere, sense necessitat de fer-lo moure en l'espai. L'exposició Obert als 60's, que romandrà oberta fins al 21 d'abril, és de visita obligatòria no només per a tots aquells que es considerin nostàlgics d'una època i d'una forma de viure, sinó per a tots aquells que mostrin un mínim interès per la nostra història i la nostra forma de ser.