El passat ple municipal de desembre, celebrat el dia 23 desembre, l’equip de govern de la ciutat va decidir fer els regals el dia abans de començar les festivitats nadalenques, concretament a La Caixa. En un arravatament nadalenc van decidir que, encara que la Caixa no presentés la millor oferta econòmica, el préstec de 5.836.316,90 euros per comprar les parcel·les de la Fàbrica Nova seria per la propietària actual del terreny, és a dir, la mateixa Caixa.

Vegem, però, com s’ha embolicat aquest regal: aquesta és la primera vegada en què l’Ajuntament canvia els barems de puntuació, que fins a dia d’avui sempre s’havien fet segons la millor oferta econòmica. En aquest cas s’han modificat els barems perquè sigui el 60% d’oferta econòmica i l’altre 40% siguin «projectes d’interès per a la ciutat de Manresa».

Si revisem què vol dir això de «projectes d’interès per a la ciutat de Manresa» veurem el perquè està fet a mida: són pisos que tenen les entitats bancàries, són aportacions de patrocini a les festivitats de la ciutat i són donacions a entitats privades, entre d’altres.

Interès per la ciutat seria que la gran banca tornés el rescat que vam pagar tots, interès per la ciutat és que no aprofitessin les nostres festivitats per blanquejar-se, interès per la ciutat és que no desnonin a manresans i manresanes de les seves cases.

El més greu d’aquest concurs és que per primera vegada Caixa d’Enginyers presentava una oferta econòmica bastant més bona que no pas La Caixa. 0,4% d’interès anual de Caixa d’Enginyers versus 0,58% de CaixaBank. Això, en interessos, significa pagar 30.000 euros de més a La Caixa. Però el problema més gran és que si Caixa d’Enginyers ens hagués deixat la totalitat dels diners a interès 0, seguiria guanyant la Caixa! Regalar els diners públics, concretament més de 30.000 euros, a La Caixa és una autèntica vergonya.

El més gros de tot això és que l’any 2017 la CUP va presentar una moció titulada “Manresa municipi compromès amb la Banca ètica” on, entre d’altres punts, es demanava estudiar la viabilitat d’incloure clàusules que afavorissin la banca ètica en les licitacions de contractes de l’Ajuntament i de les empreses municipals. La moció es va aprovar per unanimitat.

Aquest punt mai s’ha arribat a complir, i quan demanàvem explicacions del perquè, se’ns deia que si no es contemplava la millor oferta econòmica podríem arribar a prevaricar. I ara, per aquest concurs, es fa una modificació que en lloc de donar impuls a les banques ètiques i cooperatives s’apuntala a la gran banca que desnona i inverteix en guerres.

Després d’interpel·lar a l’equip de govern sobre si a partir d’ara les puntuacions per a la concertació d’operacions de crèdit seran sempre així no van respondre més enllà d’un «segur que podem millorar-ho». Però hi ha una cosa clara: si és puntual, és a dir, que només es fa ara, encara canta més que és un concurs a mida de La Caixa. Però el problema més gran ve si es fa de forma habitual a partir d’ara, ja que faria que La Caixa guanyés sempre els concursos, independentment de l’oferta econòmica que presentin, fent que el regal sigui molt més gran i molt més preocupant del que ens pensàvem.