Segons la Fundació Ictus, els nivells alts de contaminació augmenten un 20% el risc de patir un ictus. A Catalunya, l'ictus és la primera causa de mort en dones i la tercera en homes, a més a més, cada any es registren 13.000 casos nous i 3.800 morts per aquesta malaltia. Els principals factors que provoquen l'aparició de l'ictus són el tabaquisme, l'excés de pes, la hipertensió arterial, el consum d'alcohol, l'estrès, etc. Cal destacar que la majoria són factors modificables.

La Fundació cita un estudi de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques i l'Institut de Salut Global per afirmar que l'elevada contaminació provoca un augment del 20% en patir un ictus. L'entitat afirma, a partir d'aquest estudi, que el fum que surt dels cotxes dièsel provoca el despreniment de plaques formades per colesterol i altres substàncies que s'enganxen a la paret de les artèries i poden provocar un ictus de tipus aterotrombòtic. Tot i que alguns cotxes tinguin l'etiqueta en funció de l'any de matriculació, són també nocius per l'èsser humà i superen els límits establerts per les recomanacions de la Unió Europea. Es calcula que els accidents cerebrovasculars afectaran una de cada sis persones al llarg de la seva vida.

A Catalunya, un 24,8% de la població té hipertensió, un 20% colesterol alt, un 30% fuma, un 9,4% té diabetis i un 1,5% presenta fibril·lació auricular, segons els últims resultats de l'equesta de salut de Catalunya. En el cas d l'ictus, la hipertensió arterial i la fibril·lació auricular són els dos factors de risc més greus, perque són responsables d'un de cada cinc casos.