L'Hospital de Bellvitge ha fet aquest abril una fita mèdica: 7 trasplantaments d'òrgans sòlids de manera pràcticament simultània en una nit. En concret, es van fer 4 trasplantaments renals, 2 trasplantaments hepàtics i 1 trasplantament cardíac.

Les intervencions van suposar un esforç professional i organitzatiu molt excepcional. L'oportunitat de disposar dels òrgans va exigir convocar alhora diversos equips de professionals i un intens treball de coordinació per posar a la disposició d'aquests equips les instal·lacions i mitjans necessaris. Es van convocar d'urgència uns 30 professionals, principalment cirurgians/nes, anestesistes, infermers/res, auxiliars d'infermeria i zelador/es. La durada d'aquestes intervencions d'alta complexitat ha superat en diversos casos les 8 hores. Totes s'han pogut realitzar amb èxit, i els pacients es troben ara en fase de recuperació postquirúrgica.

L'any passat, Bellvitge va ser líder a Catalunya en trasplantaments de cor (amb un total de 25) i de ronyó (amb 170) i va ser el segon de Catalunya en trasplantaments de fetge (amb 59). Durant el primer trimestre del 2019 ja n'ha realitzat 67. Catalunya té un dels índexs de trasplantaments més elevats del món.