Un assaig clínic en fase II ha demostrat que el fàrmac Evobrutinib redueix substancialment les lesions cerebrals actives en l'esclerosi múltiple recurrent observades per ressonància magnètica. Es tracta d'un estudi liderat per Xavier Montalban, cap de servei de Neurologia i Neuroimmunologia de Vall d'Hebron i cap del grup de recerca en Neuroimmunologia Clínica del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR). La recerca va durar 52 setmanes i va avaluar l'eficàcia i la seguretat del medicament en pacients d'entre 18 i 65 anys amb aquest tipus d'esclerosi, la forma de la malaltia que té recaigudes o bruts. Abans de l'equador de l'assaig ja s'havia aconseguir reduir les lesions cerebrals, objectiu primari de l'estudi.

Els participants es van repartir a l'atzar en diversos grups que rebien dosis diferents del medicament o placebo. El 85% dels pacients va completar les 52 setmanes que durava l'estudi sencer.

Al marge de l'objectiu principal de l'estudi, també es buscava reduir la disminució de la taxa de recaigudes anualitzada. El 79% dels pacients van estar lliures de recaigudes al llarg de les 48 setmanes de tractament.

Respecte als efectes adversos registrats, no es van observar infeccions associades al tractament, limfopènia ni cap altre efecte advers que pogués comprometre la seguretat del fàrmac durant les 52 setmanes de tractament. Els efectes adversos més freqüents van ser la nasofaringitis i l'elevació de les transaminases.