Un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha trobat una associació entre l'exposició a la contaminació de l'aire i una pitjor salut dels ossos, amb més risc de desenvolupar osteoporosi. L'impacte de la contaminació sobre la salut ha estat àmpliament demostrat i és ben conegut, com en malalties cardiovasculars i respiratòries, entre moltes patologies, però altres efectes tenen menys evidència científica.

És el cas de la salut òssia, ja que hi ha pocs estudis i les seves troballes no han estat concloents. El nou estudi, fet pel Projecte CHAI, que coordina ISGlobal, i publicat a la revista Jama Network Open, es va proposar analitzar la relació entre la contaminació atmosfèrica i la salut òssia de més de 3.700 persones de 28 poblats propers a la ciutat de Hyderabad, al sud de l'Índia.

L'osteoporosi és la malaltia de l'esquelet que provoca una disminució de la densitat de la massa òssia. És responsable d'una càrrega substancial de malaltia a escala mundial i s'espera que n'augmenti la prevalença a causa de l'envelliment de la població.

Els autors de l'estudi van aplicar un model desenvolupat a escala local per calcular l'exposició a la contaminació atmosfèrica al voltant dels habitatges, a les partícules suspeses a l'aire PM2,5 -partícules fines o de menys de 2,5 micres de diàmetre- i carboni negre. Els participants també van informar del tipus de combustible que van utilitzar per cuinar, més de la meitat ho van fer amb biomassa.

Aquesta informació es va relacionar amb la salut òssia, avaluada a partir d'un tipus de radiografia que mesura la densitat òssia, i es va analitzar la massa a la columna i al maluc esquerre.

Els resultats van mostrar que l'exposició a la contaminació atmosfèrica, especialment a les partícules fines, s'associava amb un baix nivell de massa òssia. L'exposició anual a PM2,5 va ser de 32,8 µg/m3, molt per sobre dels valors màxims recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (10 µg/m3). No es va trobar cap vincle amb l'activitat de cuinar amb combustible de biomassa.

«Aquest estudi contribueix a l'escassa i poc concloent literatura científica que associa la contaminació de l'aire amb més mala salut òssia», afirma Otavio T. Ranzani, investigador d'ISGlobal, centre impulsat per La Caixa, i primer autor de l'estudi.

Pel que fa als mecanismes que podrien explicar aquest vincle, l'investigador apunta que «la inhalació de partícules contaminants pot conduir a un augment de la pèrdua mineral òssia, a través de l'estrès oxidatiu i inflamació que produeix la contaminació».

«Les nostres troballes se sumen a un creixent cos de literatura científica que indica que la contaminació atmosfèrica és rellevant per a la salut òssia en una àmplia gamma de nivells d'exposició, inclosos tant els que trobem en països de baixos i mitjans ingressos, com els d'ingressos alts», destaca Cathryn Tonne, coordinadora de l'estudi i del Projecte CHAI.