La presbícia o vista cansada és un problema comú de l'edat que sol aparèixer a partir dels 40 anys. S'ha generalitzat el mite que per no accelerar la progressió de la vista cansada el millor és retardar tant com es pugui la utilització de les ulleres. Això és fals. El que succeeix és que, un cop la presbícia apareix, avança, i la visió de prop empitjora gradualment amb el pas dels anys, amb l'agreujant d'estar fent un esforç suplementari que l'ull ja no està en disposició de suportar. El més recomanable és la utilització d'unes ulleres o lents de contacte compensadores des dels primers indicis de vista cansada.

No es considera una malaltia ocular sinó un defecte fisiològic, que consisteix en el fet que la capacitat d'acomodació de l'ull (l'enfocament) és insuficient per realitzar qualsevol tipus d'activitat a distàncies pròximes, com ara llegir o escriure, per la qual cosa cal recórrer a l'ajuda d'unes ulleres o lents adequades.

N'existeixen de diversos tipus, per a cada necessitat i estil de vida: monofocals, bifocals, trifocals o progressives, que són la millor opció per a la vista cansada, segons els òptics-optometristes. A Soler Centre Visual al carrer Guimerà de Manresa t'ofereixen assessorament personalitzat.

Els dissenys han evolucionat molt i gairebé tots els usuaris d'ulleres progressives gaudeixen d'una gran comoditat visual i d'una ràpida adaptació. Són la solució perfecta per recuperar una bona visió a qualsevol distància, i si no ets sents còmode amb les ulleres, l'alternativa són les lents de contacte.