El BOE ha publicat aquest dissabte el llistat de medicaments que el Ministeri de Sanitat ha considerat "essencials" per combatre el coronavirus. A més, en aquesta nova ordre es recull que els subjectes obligats a l'Agència Espanyola del Medicament l'informin dels estocs disponibles d'aquests medicaments. També hauran d'especificar la quantitat d'envasos subministrada durant la darrera setmana, la previsió d'alliberament i recepció de lots i les dates i quantitats aproximades dels medicaments considerats essencials. Aquesta informació s'haurà de facilitar cada dimecres a través d'una aplicació informàtica.

Entre els medicaments llistats s'hi inclou la dexametasona, un esteroide que s'utilitza com a antiinflamatori i immunodepressor, que recentment un estudi de la Universitat d'Oxford va confirmar que redueix un terç la mortalitat dels pacients greus de coronavirus.

També s'hi inclouen l'anakinra, azitromicina, bromur ipratropi, cefditorè, ciclosporina, dexmedetomidina, diazepam, metilprednisolona, midazolam, propofol i salbutamol, entre altres, en diversos formats i quantitats especificades.