El virus del SARS-CoV-2, causant de la covid-19 , pot ser inactivats utilitzant uns certs col·lutoris bucals ja disponibles, segons s'ha evidenciat en experiments de cultius cel·lulars realitzats per viròlegs de la Ruhr-Universität Bochum (Alemanya).

Es poden detectar altes càrregues virals en la cavitat oral i la gola d'alguns pacients de covid-19. L'ús de col·lutoris eficaços contra el virus podria ajudar a reduir la càrrega viral i possiblement el risc de transmissió del coronavirus a curt termini. Això podria ser útil, per exemple, abans dels tractaments dentals. No obstant això, els col·lutoris no són adequats per a tractar les infeccions per covid-19 o per a protegir-se contra el contagi del virus.

En el seu treball, publicat en la revista 'Journal of Infectious Diseases', els investigadors van provar vuit col·lutoris amb diferents ingredients que estan disponibles en farmàcies a Alemanya. Van barrejar cada col·lutori amb partícules de virus i una substància d'interferència, amb la finalitat de recrear l'efecte de la saliva en la boca. La mescla es va barrejar durant 30 segons per tal de simular l'efecte de les gàrgares.

Després, van utilitzar cèl·lules Vero E6, que són particularment receptives al SARS-CoV-2. Per tal d'avaluar l'eficàcia dels col·lutoris, els investigadors també van tractar les suspensions de virus amb un mitjà de cultiu cel·lular en lloc del col·lutori abans d'afegir-les al cultiu cel·lular.

Tots els preparats provats van reduir el virus. Tres col·lutoris ho van reduir fins a tal punt que no es va poder detectar cap virus després d'un temps d'exposició de 30 segons. Si aquest efecte es confirma en la pràctica clínica i quant temps dura ha de ser investigat en estudis posteriors.

Els autors assenyalen que els col·lutoris no són adequats per a tractar el COVID-19. "Fer gàrgares amb un col·lutori no pot inhibir la producció de virus en les cèl·lules, però podria reduir la càrrega viral a curt termini en els llocs on existeix un major potencial d'infecció, a saber, en la cavitat oral i la gola, i això podria ser útil en determinades situacions, com en el dentista o durant l'atenció mèdica dels pacients de COVID-19", explica el líder de l'estudi, Toni Meister.