Durant tot el mes d’agost, Anoia Patrimoni seguirà fent diverses visites guiades a diferents monuments i espais emblemàtics de la comarca, malgrat que redueix la seva activitat. Les visites són les de Piera medieval i moderna, la dels castells de Jorba i Òdena, les rutes medievals a Igualada i Tous i visites als municipis de Vallbona, Masquefa i Copons. Per a més informació o reservar alguna de les visites, s’ha de visitar el web anoiapatrimoni.cat.