L'Ajuntament de Solsona acaba la seva legislatura amb un ajuntament sanejat i amb un superàvit de 184.000 euros. Durant l'exercici pressupostari del 2018 el consistori va tenir unes despeses de més de 3 milions d'euros, destinats a millores urbanístiques, serveis, activitats a la ciutat, entre d'altres.

Divendres a la nit, el balanç de l'exercici pressupostari, com també les accions dutes a terme durant els dos últims mesos a la ciutat per part de l'equip de govern, va portar a debat al ple de l'Ajuntament de Solsona, entre el govern (ERC) i els grups de PDeCat i la CUP a l'oposició.

Durant el punt 7 de la sessió l'alcalde,David Rodríguez, va explicar l'informe d'execució del pressupost del 4t trimestre de 2918 i va informar de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018. De totes maneres, aquest punt va ser purament informatiu, ja que per ser ratificat primer ha de passar per la comissió de comptes, explicava.

En aquest punt, es va explicar que segons el tancament de liquidació de 28 de febrer 2019, l'ajuntament tanca l'any amb 184.000 euros de superàvit, és a dir, un cop realitzat tots els pagaments necessaris, el consistori disposa d'aquests diners públics en què l'equip de govern es planteja la possibilat d'utilitzar-los per inversions. També, es va explicar que actualment el nivell d'endeutament legal que té el consistori és del 39,2% respecte el pressupost el qual disposa.

Pel que fa a inversions, l'alcalde va explicar que en una resolució provisional de FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) l'ajuntament rebira fins a 746.000 euros i s'estava esperant una subvenció de 743.000 euros de la Diputació de LLeida, que podrien fer efectius, «almenys dues terceres parts» deia Rodríguez, de la construcció de la casa del Carnaval i també fer possible el projecte de l'Illa cultural a la ciutat.

El debat, però, es va generar durant el punt 8 i el torn de precs i preguntes en què cada regidoria explicava les inversions i les accions dutes a terme durant els darrers dos mesos a la ciutat.

En aquest punt, Marc Barbens, portaveu del PDeCat, va retreure al govern que feia dos anys que estaven demanant l'Informe sobre les patrulles policials de l'any 2017 i que recentment van rebre les del 2019, que no demanaven. Amb això, exposaven una manca de transparència per part de l'equip de govern.

També, el PDeCat va demanar que es donés solució al problema de goteres queactualment té la Sala Polivent, tot i que l'alcalde va al·legar que ja hi havia una partida pressupostada per posar remei al problema.

Per part de la CUP també es va voler demanar que hi haguéssin millores en el sistema d'enllumenat en alguns punt de la ciutat.