Un grup de més de 30 científics europeus -entre els quals dos investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona- han posat en evidència els errors inclosos en un estudi publicat recentment a la revista Nature, on es sobrevalorava la tala forestal a Europa en base a unes imatges de satèl·lit. Les dades errònies suposaven qüestionar el desenvolupament de la bioeconomia europea.

Els autors de l'estudi original comparaven estimacions de desforestació a Europa abans de l'any 2015 enfront dels seus càlculs a partir del 2016, valorant un augment en les tales a Europa del 49% en àrea forestal i del 69% en càlculs de biomassa total. L'estudi original i l'editorial número 583 de la revista Nature posaven el focus en l'increment de les activitats integrades en la bioeconomia, com per exemple, l'ús de la biomassa per a ús energètic, i en general en l'expansió dels mercats fusters a Europa.

El Dr. Marc Palahí, director de l'Institut Forestal Europeu, que ha liderat la resposta explica que «hem replicat els resultats de l'estudi i els hem enviat a analitzar a més de 30 científics de 13 països diferents», indicant que «no hi ha evidències que demostrin les tendències d'increment en les tales publicades en aquest article, i molt menys en les causes que els autors associen a aquest augment». El Dr. Palahí assenyala que «hem detectat inconsistències en les sèries temporals d'imatges de satèl·lit que invaliden els càlculs emprats en aquell estudi, i hem identificat causes naturals de desforestació o defoliació que els autors atribuïen erròniament a l'extracció industrial de la fusta».

Un gran error que es va trobar era la atribució de la desforestació a la demanda de la indústria forestal quan estava relacionada amb raons naturals. Gràcies a la col·laboració d'administracions com el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern espanyol, es va veure que moltes d'aquestes zones que s'atribuïen a tales en realitat eren àrees afectades per caigudes d'arbres provocades pel vent, incendis, i principalment degudes a danys produïts per insectes.

Un bon exemple són les àmplies àrees afectades per la processionària del pi que es van identificar a Catalunya i Aragó, i que van poder corroborar Antoni Trasobares i José Ramon González, experts del CTFC, en contrastar els resultats de l'article publicat a Nature amb la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Agricultura de la Generalitat.

Els autors de la rèplica van estimar que l'augment en les tales a Europa és del 6%, i no del 69%, com s'apuntava a l'article de Nature. Aquest augment es deu principalment a la recuperació econòmica i a l'augment dels preus després de la recessió 2008-2012. L'estudi de Nature no va tenir en compte aquestes tendències en l'economia mundial, atribuint l'augment únicament a les noves polítiques europees que afavoreixen el desenvolupament de la bioeconomia circular.