La Generalitat va anunciar que faria una millora per a la seguretat del tram de la C-37 entre Manresa i Igualada, on en el darrer any ha incrementat tant el trànsit com el nombre d'accidents, alguns de mortals. La mesura en qüestió és una franja vermella central, entre dues ratlles blanques, amb rugositats per advertir el conductor, si les toca, que està envaint el carril contrari.

Per aquest tram de carretera que uneix les capitals del Bages i la de l'Anoia hi passen al voltant de 10.000 vehicles de mitjana, una xifra que és inferior als 15.000 dels tram de la mateixa carretera que va des d'Igualada fins a Vilafranca. En percentatge, el trànsit creix més a la zona del Bages que no pas a la part marítima de la carretera. La xifra dels 10.000 vehicles de mitjana ja fa que una carretera amb només dos carrils, un per cada sentit de la marxa, tingui moments de força densitat de trànsit. S'hi afegeix que els camions comencen a descobrir la carretera, i que en els darrers anys, ja amb la intenció de guanyar en seguretat i reduir accidents, la Generalitat hi ha introduït mesures, la més evident, prohibir els avançaments en tota la carretera per evitar el xoc frontal. Ara, en aquest tram, els vehicles només troben un punt en cada sentit per avançar (hi ha dues zones de tres carrils, una en cada sentit).

La situació actual ja fa que anar d'Igualada a Manresa, o a l'inrevés, sigui bastant més lent ara que quan es va inaugurar, fruit de l'augment de la densitat de trànsit. La mesura actual de pintar aquesta franja vermella no contribueix a facilitar la mobilitat. Al contrari. Això sí, es fa per guanyar en seguretat, per evitar el xoc frontal, que acaba sent la causa principal dels accidents més greus.

La Generalitat no creu que ara sigui el moment de fer un desdoblament i transformar aquesta carretera en un traçat d'autovia. En canvi, sí que està disposada a convertir 32 dels 36 quilòmetres de l'eix Diagonal, entre Vilafranca i Igualada, en una carretera de 3 carrils, amb trams alternatius de segon carril per poder fer avançaments. Per evitar el xoc frontal s'introdueix una mesura de seguretat que en altres experiències ha tingut bon resultat en la reducció de víctimes i de la gravetat dels accidents: tot el tram estarà separat per una mitjana central per evitar les col·lisions frontals.

El departament de Territori i Sostenibilitat ha previst que aquests obres es comencin a executar-se entre final del 2018 i principi del 2019.

El projecte de nou traçat en el sector sud-est de la carretera quedarà redactat durant el primer trimestre del 2018, per tal de sotmetre'l a continuació al procés d'informació pública i de tramitació ambiental. Es preveu que durant el tercer trimestre del 2018 el projecte de traçat quedi aprovat.

La concessionària de l'eix Diagonal redactarà el projecte constructiu i executarà les obres, amb una inversió estimada en 45 milions d'euros, que finançarà la Generalitat. El termini d'execució previst és de 24 mesos. Si els treballs poden començar el 2018, l'obra podria quedar enllestida dos anys després, entre el 2010 i el 2021.

La intervenció està justificada tant pel volum de trànsit, que en aquest tram ja té unes mitjanes d'entre 15.000 i 20.000 vehicles cada dia i puntes per sobre dels 28.000, com per l'increment d'accidents mortals.

En els propers mesos, el Govern de l'Estat també s'ha compromès a acabar l'enllaç entre l'eix Diagonal i l'A2, un trèvol que havia quedat per fer.