L'Ajuntament d'Olesa ha iniciat els treballs de neteja del llac del Parc Municipal. Al final de la setmana passada ja es va dur a terme la labor de captura de peixos, mitjançant una empresa especialitzada.

Fonts municipals expliquen que les tasques de neteja i manteniment del llac són necessàries per mantenir l'espai en condicions i que no es poden posposar més.

Precisament, i per evitar problemes sanitaris i de pudors, l'Ajuntament d'Olesa va fer una remodelació del llac optant per una renaturalització de l'espai i fer una filtració de l'aigua mitjançant sistemes naturals, concretament a través de diferents espècies vegetals. El que no es va contemplar, però, és la introducció d'espècies animals.

Les mateixes fonts afegeixen que «la proliferació de peixos introduïts de manera irregular ha fet que l'ecosistema del llac es desequilibri, ja que aquest fenomen fa augmentar la terbolesa de l'aigua, que afavoreix el creixement de determinades algues i plantes aquàtiques i desencadena episodis d'excés de nutrients». Un excés que fa que creixin en abundància plantes i altres organismes fotosintètics que, quan moren, es descomponen, i produeixen males olors i un aspecte desagradable, i fan disminuir la qualitat de l'aigua. Aquest procés de putrefacció consumeix una gran quantitat de l'oxigen dissolt i les aigües deixen de ser aptes per a la majoria dels éssers vius. El resultat final és que l'ecosistema es destrueix.

Els peixos que hi ha al llac municipal s'han introduït de manera irregular, per l'acció humana, i sense control de les espècies introduïdes. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recorda que és il·legal fer introduir peixos sense control i, sobretot, que hi hagi peixos d'espècies considerades exòtiques invasores.

Paral·lelament, els Serveis Tècnics Municipals estan estudiant les millores necessàries per intentar que no es torni a repetir aquesta situació. Entre les alternatives que es plantegen hi ha implementar un sistema de neteja del llac que no impliqui la necessitat de buidar l'aigua i, per tant, sense alterar la fauna i la flora del llac, alhora que també introdueixi al llac alguna espècie depredadora natural dels peixos, per tal que mantingui un equilibri en la població dels peixos que la gent hi ha introduït de manera irregular.

Des de l'Ajuntament d'Olesa es vol insistir en la necessitat que la ciutadania sigui conscient que introduir peixos al llac municipal, sense control i sense permís, és un acte incívic que, alhora i a la llarga, condemna els peixos a la seva captura i erradicació. Les accions incíviques que pateix el llac, a més, no es limiten només a la introducció de peixos, sinó també d'objectes o brossa que embruten l'aigua i entorpeixen el filtratge natural de l'aigua.