Esparreguera posarà en marxa a final d'agost (en principi, l'inici és previst per al dilluns 26) la tercera fase d'actuacions de reforma i consolidació de l'edifici de l'antic escorxador. Es calcula que els treballs tindran una durada aproximada de tres mesos i consistiran a eliminar les filtracions d'aigua i humitats a les dependències annexes, la reparació de portes i la pavimentació de la plaça exterior.

El pressupost de licitació del projecte és de 46.341 euros IVA inclòs.

Mentre durin les obres, les associacions que formen la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana d'Esparreguera (la Fede), usuàries d'aquest equipament, hauran de reorganitzar alguns espais que utilitzen com a magatzem, però les afectacions a les seves activitats habituals seran mínimes.

Les actuacions que es duran a terme estan incloses en la memòria valorada d'obres de contenció a la zona de l'antic escorxador, de la qual ja se n'han materialitzat les dues primeres fases. Les actuacions que ja s'hi han portat a terme en aquestes fases anteriors han comportat la rehabilitació de la teulada i la construcció de cinc lavabos, un d'ells adaptat, i de dues dutxes.

Els treballs que començaran a final d'aquest mes s'inclouen dins la tercera i última fase d'aquesta etapa i consistiran en obres de reparació puntual per superposició d'infiltracions d'aigua de pluja en cobertes de fibrociment dels edificis annexos; actuacions de rehabilitació parcial per eliminar les humitats de capil·laritat en els murs dels immobles annexos; l'extracció de la grava existent al pati exterior i la pavimentació puntual amb formigó; el canvi de la direcció de la porta principal de l'Escorxador i la reparació de la porta de sortida d'emergència de l'edifici.

L'Ajuntament va mantenir prèviament dues reunions informatives amb les entitats que formen la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana d'Esparreguera (que inclou la Colla de Diables, els Geganters, la Colla Bastonera del Montserratí, els Castellers i el Ball de Gitanes) per explicar-los l'abast, la durada i les afectacions de les obres, que es preveu que no alterin en excés el funcionament habitual de les associacions i les activitats i assajos que es fan en aquests espais.

Amb aquesta intervenció quedaran finalitzades les actuacions de consolidació previstes al començament del projecte d'actuació en aquest equipament municipal i ja s'està treballant en la redacció d'una propera fase de més abast, que passaria per les obres de rehabilitació integral i completa de l'antic escorxador i la Casa de la Guarda.