L'Ajuntament de Montbui ha separat en tres blocs la seva oferta de cursets. Pel que fa al bloc «Cos i ment», s'ofereixen diferents tallers com ara el Mou-te! Gimnàstica! i també el curs de ioga. A Mont-Àgora s'organitzarà un altre curs de gimnàstica, un altre de ioga i dos cursos més de Pilates. I paral·lelament, un curs de gimnàstica de manteniment per a la gent gran.

Pel que fa a l'àrea formativa, s'ofereix un curs d'alfabetització, un curs d'anglès i un taller formatiu pràctic en costura.

D'altra banda, també s'organitzarà un taller de català fàcil, que vol que els participants practiquin la conversa i la lectura fàcilment en català.