Més conciliació laboral i familiar, i les mateixes oportunitats que els homes. Són algunes de les reivindicacions que es van defensar en el Meeting Inquieta que organitza la Unió Empresarial de l'Anoia. És un acte acadèmic i social de dones empresàries, directives i professionals de la Catalu-nya Central, que es va fer a la finca Can Macià d'Òdena, amb més de 130 persones, entre les quals la consellera de Salut, Alba Vergés.

Va tenir com a ponent protagonista Nuria Chinchilla, una referent en el món de la conciliació laboral. Va reflexionar sobre els sostres de vidre que «donen menys oportunitats a les dones que als homes». Es va referir a les barreres socials, com «l'escassa ajuda a la maternitat o el desajustament d'horaris laborals amb el calendari escolar». També va parlar de sostres de ciment, amb referència a les barreres autoimposades, sovint per falta de confiança.