El departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha valorat el projecte dels set miradors del Baix Llobregat i ha decidit atorgar un ajut de gairebé 300.000 euros.

El projecte inclou dues grans actuacions, per una banda «Els 7 miradors de Montserrat» i, per una altra, la finalització de la se-nyalització a l'eix de Ponent de la xarxa de senders del Baix Llobregat. Ambdues actuacions estan vinculades al projecte de la via blava del Llobregat, que és l'eix principal de la xarxa de senders del Baix Llobregat.

L'actuació dels set miradors consisteix en l'habilitació d'instal·lacions singulars en miradors naturals i panoràmics de les Vies Blaves i Montserrat, ubicats en senders que formen part de la xarxa de senders comarcal. Un projecte d'integració identitària que vol destacra el territori del Baix Llobregat a través de l'espectacular teló de fons de la muntanya de Montserrat.

Per altra banda, es destaca la implementació total de la senyalització vertical de l'eix de Ponent de la xarxa de senders turístics del Baix Llobregat. L'objectiu principal és desenvolupar una nova oferta senderista i cicloturista. Es valora aquesta oferta al costat de la ciutat de Barcelona.