Olesa de Montserrat ha cobert el canal d'aigua en desús que va des de la sortida de la Rambla fins al polígon industrial de Can Singla. Ja se n'havia fet una part i ara es completa amb un tram de 250 metres més. A part de cobrir el canal, que és també una qüestió de seguretat, la intervenció ha permès ampliar el camí del Riu, que ha passat d'1,5 a 4 metres. Durant les obres de soterrament de la riera de Can Rieras es va aprofitar un excedent de terres per tapar el tram del canal de la Rambla fins a l'antiga fàbrica de les Europees, i ara s'ha fet una darrera actuació per tapar uns altres 250 metres d'aquest canal fins a l'accés a Vilapou.

La primera part de l'actuació per cobrir aquest canal d'aigua en desús es va fer el mes de juny gràcies a una empresa que tenia grans quantitats de terra per poder continuar amb aquest projecte per cobrir aquest canal, que amb la popularització del camí del Riu podia resultar perillós, segons fonts municipals, pel risc de caure-hi. A més a més, les aigües estancades generaven un gran nombre de mosquits a la zona. Des del departament de Medi Ambient, Marc Vinyals ha destacat que «el cobriment d'aquest canal d'aigua amb terres netes era una actuació que feia dècades que s'arrossegava i que suposa evitar possibles riscos de caigudes i les molèsties del camí». Vinyals també ha destacat que aquesta actuació no ha suposat cap cost per a l'administració local ja que s'han aprofitat terres netes i sobrants d'empreses.

L'objectiu de l'Ajuntament és plantar arbres autòctons de ribera per evitar que tot l'espai que s'ha guanyat amb la cobertura passi a ser canyissar.