El departament de Treball, Afers Socials i Famílies consulta al sector de l'automoció com ha de ser el Centre de Formació Professional d'Automoció (CEPA) de Martorell. L'Ajuntament de Martorell ha explicat que aquesta actuació del departament es fa a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). L'objectiu seria que les empreses interessades presentin les seves ofertes el mes de gener i, per tant, caldria haver definit primer quin és l'objectiu del centre de formació professional.

El centre té l'edifici acabat des del 2015, però només té una activitat reduïda. La informació obtinguda a partir d'aquesta consulta, segons la Generalitat, ha de permetre garantir la idoneïtat dels plecs de licitació (l'elaboració i publicació dels quals correspon al SOC).

En aquest procés de consulta poden participar possibles entitats licitadores i altres actors del sector de l'automoció. També es vol recollir l'opinió de persones expertes, autoritats independents i operadors econòmics actius al mercat interessats en oferir el seu assessorament.

Abans de plantejar aquesta consulta, ja es van fer unes sessions amb diversos agents implicats en el sector de l'automoció i de la formació per recollir unes primeres reflexions i propostes. La voluntat amb aquest procés previ de concertació i consulta és l'acostament a les expectatives de les possibles empreses licitadores d'aquest centre i, sobretot, a les necessitats de qualificació professional del sector de l'automoció.

El CEPA de Martorell ha d'abastar l'FP inicial i l'FP per a l'ocupació adreçada tant a persones treballadores desocupades com en actiu. També inclourà formació programada per les empreses, que ha de constituir un dels pilars de creixement del centre i aportar un alt grau d'especialització formativa.