L'Ajuntament de Calaf fa la previsió d'inversió per resoldre el conflicte de l'aigua, tant a curt com a llarg termini. A curt termini, construint una planta de desnitrificació per eliminar nitrats que són els causants de la no potabilitat de l'aigua de la xarxa pública, i a llarg termini, fent la connexió amb la canonada que prové de l'embassament de la Llosa del Cavall. El ple de Calaf fet aquesta setmana va aprovar en una mateixa sessió un pla de sanejament, el pressupost anual del 2021 i les noves ordenances fiscals.

El pla de sanejament inclou la pujada del coeficient de l'IBI a l'1,1 i la reducció de despeses per aconseguir un estalvi net positiu. El pressupost del 2021 tindrà com a principal despesa l'aplicació de la recollida porta a porta, invertir en una deixalleria i en una àrea d'emergència, i el manteniment de la via pública i parcs i jardins. Entre les obres previstes hi ha la realització del segon tram del car-rer Mestre Manel Giralt. També es preveuen despeses per renovar part dels vehicles de la brigada i per la millora de la qualitat de l'aigua a través de la inversió en la connexió a la Llosa del Cavall i la planta de desnitrificació.

El pla de sanejament es fa sota la tutela de la Diputació de Barcelona per tal de mantenir un resultat positiu en la gestió de despesa corrent i per poder fer front al retorn de préstecs amb els ingressos corrents de l'exercici. La regidora d'Hisenda, Montse Mases, va explicar als regidors que totes les ràtios de tancament de l'exercici 2019, a excepció de l'estalvi net, havien estat positives: romanent de tresoreria, capacitat de finançament, compliment de la regla de la despesa i endeutament al 41,67%. En aquest sentit, segons l'estudi fet per la Diputació, les propostes bàsiques que s'aplicaran per sanejar els pressupostos seran apujar l'IBI i reduir despeses amb l'objectiu d'aconseguir un estalvi net positiu, ja que la situació actual fa que amb els ingressos corrents no es pugui fer front a les despeses corrents.

Joan Caballol, portaveu de Junts x Calaf, va afirmar que la política de despesa en «personal i festes» havia tingut molt a veure amb aquests números i va manifestar que augmentar ingressos a base d'apujar impostos en la situació actual era senyal d'una «manca d'empatia vers la ciutadania». A més, també va remarcar que l'informe no tenia en compte que no caldrà respectar la regla de la despesa l'any 2021 i va lamentar no haver vist cap mesura solidària per part del govern local, com per exemple abaixar-se el sou.

La regidora Montse Mases va respondre que «calia fer memòria de la situació econòmica que s'havien trobat» per entendre que no havia estat fàcil sanejar les finances de l'Ajuntament i recuperar la capacitat d'inversió, tenint en compte el deute que CiU va deixar del 130% i que ells havien reduït al 41,67%, i que amb la previsió de tancament del 2020 se situaria al 31,21%.

Mases va recordar tots aquells impagaments i deutes pendents que havien hagut d'afrontar des del 2015 al 2020 i que pujaven a més de 5.000.000 d'euros -4 milions corresponents a deutes financers i factures impagades durant 7 anys per l'equip de govern anterior i 1 milió en concepte d'interessos. Finalment, va recordar que el coeficient de l'IBI es va abaixar de l'1,11% al 0,99% el 2016, i que durant 5 anys l'actual equip de govern havia apostat per mantenir els impostos congelats, però que ara havien d'apujar el coeficient a l'1,11% per indicació dels responables del pla de la Diputació. En aquest sentit, va aclarir que la seva voluntat era fer una revisió cadastral, ja que això faria que cada immoble pagui el que realment li toca i no caldria fer una pujada generalitzada. Malauradament, però, amb la pandèmia aquesta revisió no s'ha pogut fer, va lamentar Mases.

Des del GiC van manifestar que els semblava bé reduir la despesa per sanejar els números, però tampoc no veien correcta la pujada de l'IBI i, per això, hi van acabar votant en contra.

Les ordenances fiscals del 2021

Les ordenances fiscals es van aprovar amb 7 vots a favor i 3 en contra per part de l'oposició. La regidora Mases va explicar que bàsicament incloïen: la pujada de l'IBI; una modificació de la taxa de les parades i barraques situades a terreny públic, per afegir un punt sobre el pagament de desperfectes; la introducció de la quota tributària del preu del servei del futur tanatori pel servei de vetlla a 302,50?; l'actualització de la taxa de recollida d'escombraries per adaptar-la al nou sistema porta a porta i la modificació de preus d'elements de marxandatge.

Joan Caballol, portaveu de Junts x Calaf, va lamentar no haver trobat cap mesura pel tema covid-19, ni cap bonificació a empreses, bars o comerços. Per la seva part, Jaume Simó, del GiC, va concretar que votarien que no, perquè, malgrat no estar en desacord amb tot, hi havia temes com el del cementiri que no veien bé, ja que «s'incrementa el cost però s'inverteix menys».

Montse Mases va especificar que no introduïen bonificacions especials a les ordenances però que emprendrien mesures com no cobrar la taxa de terrassa als bars si fes falta, en funció de com anés la pandèmia.