L'Ajuntament d'Esparreguera ha decidit acomiadar una agent que va enregistrar imatges mentre estava de servei. La resolució es va aprovar, per unanimitat de tots els grups, en el ple de dimecres. D'altra, però en aquest cas via decret d'alcaldia, es va imposar una sanció de 4 anys i 7 mesos de suspensió al policia que acompanyava l'agent acomiadat. «En ambdós casos s'ha considerat molt greu l'exhibició i l'ús no justificat de l'arma en un dels vídeos enregistrats», segons han explicat fonts municipals. En aquest segon cas, l'agent és el 037, i se li atribueixen 1 falta molt greu i tres més de greus. A l'agent 053, a qui es va obrir expedient per estar present mentre s'enregistrava un dels vídeos difosos, no s'ha imposat cap sanció per manca de proves inculpatòries.

En l'acord del ple, l'Ajuntament d'Esparreguera cosidera que l'agent 057 «va cometre 2 faltes molt greus l'estiu passat», quan va gravar un vídeo que després va difondre per xarxes fent un ús indegut de l'arma. De videos en va enregistrar i difondre més, però en els altres no feia exhibició de l'arma de foc.

Les dues faltes molt greus que han motivat l'acomiadament de l'agent 057 són «l'exhibició i l'ús indegut de l'arma i la reproducció d'imatges amb una finalitat que no es correspon amb la Llei 16/1991, de les policies locals de Catalunya», segons han explicat fonts municipals.»També se li atribueixen un total de 6 faltes greus que tenen a veure amb l'incompliment dels deures derivats de la seva funció i que atempten contra el decor, la dignitat i la imatge del cos de policia», segons les mateixes fonts municipals.

Els fets sancionats van tenir lloc el passat mes de juliol, quan es van difondre imatges de l'agent amb l'arma desenfundada dins el cotxe patrulla dirigint-se cap a un atracament així com altres gravacions que van circular per les xarxes socials de l'agent mentre estava de servei. Aquests fets també van implicar l'obertura d'un expedient sancionador als agents 037 i 053 del mateix cos de la Policia Local.

La instrucció del cas ha estimat que es van vulnerar els principis de conducta de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, amb l'agreujant del dany a la imatge del cos policial i l'administració local que va suposar l'aparició de l'agent en diferents programes televisius com a conseqüència dels fets objecte de la sanció. El règim disciplinari aplicat per les diferents faltes té a veure amb l'abandonament del servei, la publicació o utilització indeguda d'informació, l'incompliment notori de les funcions inherents al lloc de treball i la prevalença de la condició d'empleat públic per obtenir un benefici indegut. Després de l'acord d'acomiadament, ara l'agent pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes o recórrer-hi per via contenciós-administrativa.