15 de març de 2021
15.03.2021
Regió7

El govern d'Olesa diu que «estava lligat de mans» a l'hora d'afrontar la urbanització de Cal Candi

L'Ajuntament respon a l'acusació d'opacitat que li havia fet l'entitat Moviment Veïnal

15.03.2021 | 19:54
Un dels cartells en contra de moviments urbanístics

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat rebutja frontalment l'acusació d'"opacitat i manca de transparència en matèria urbanística i, especialment, al voltant del procés urbanitzador de l'àrea de Cal Candi" que els ha fet en els darrers dies Moviment Veïnal. En un comunicat, l'Ajuntament rebat diversos comentaris que els ha fet l'esmentat col·lectiu. Així, afirma que "la urbanització de Cal Candi s'ha explicat públicament en nombroses ocasions com ha anat el procés de desenvolupament d'aquest sector, tant en notes de premsa com en sessions plenàries o sessions informatives públiques com la que es va fer a través del canal de Youtube de l'Ajuntament el 26 de maig de 2020, abans de l'inici de les obres".

I sobre la situació del sector recorda que "el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) vigent encara, aprovat el 1993, va ser el que va convertir els terrenys de Cal Candi en urbanitzables, i ja al 2002, l'Ajuntament va aprovar el Pla Parcial presentat per la propietat". I continua el relat temporal explicant que "el 2006 la propietat va presentar el projecte de reparcel·lació (posada en comú dels terrenys del sector i repartició equitativa d'aquests en funció de la participació de cada propietari), que inicialment va aprovar l'Ajuntament però que després va anul·lar, arran un recurs presentat pel Bloc Olesà, aleshores a l'oposició. Davant això, la propietat va engegar una batalla legal contra l'Ajuntament. Els tribunals, però, van donar el 2009 la raó als propietaris de Cal Candi, que van poder registrar les finques resultants del projecte de reparcel·lació i assegurar els drets adquirits. Al 2011 el Ple de l'Ajuntament va aprovar el projecte constructiu".

"Amb uns drets adquirits des d'aleshores per part dels propietaris dels terrenys, l'Ajuntament es va veure amb les mans lligades per aturar el projecte", afirma el govern local. I explica que el procés només es podia aturar expropiant els 116.000 m2 del sector, la qual cosa "hagués tingut un cost d'entre 40 i 80 milions d'euros" i assumir aquesta despesa, segons el mateix comunicat, hauria suposat portar l'Ajuntament a "una fallida econòmica".

L'opció que va prendre l'Ajuntament va ser "la d'intentar millorar el Pla Parcial amb un conveni amb la propietat que, entre d'altres, aconsegueix la creació d'una gran zona verda central de més de 7.000 m2 que permet conservar la zona boscosa actual". I també posa en valor el fet que "s'elimina l'obligació contemplada al Pla General vigent segons la qual l'Ajuntament havia d'assumir el 25% del cost d'explanació de la futura ronda nord (que representa uns 340.000 euros)". Alhora, el conveni, segons el relat municipal, recull la creació d'una comissió tècnica de seguiment que vetllarà per la qualitat de les obres, integrada per tècnics municipals i tècnics de la Junta de Compensació. També preserva sòl públic per a 88 habitatges d'interès social, 19.961 m2 de espais lliures i 13.206 m2 per a equipament públic.

Assegura l'equip de govern olesà que "des de la signatura del conveni ambdues parts estan complint els seus compromisos: D'una banda, el Ple municipal ha aprovat la modificació urbanística per fer possible la zona verda, i de l'altra, la junta ha treballat amb els tècnics municipals en la definició de les mateixes i d'altres millores en la urbanització de cara a recepcionar-la amb òptimes condicions per al manteniment posterior per part del municipi, i que en cap cas alteren el traçat dels carrers, ni cap paràmetre dels definits a totes les aprovacions successives des de l'any 2002·".

Respecte a les preguntes que formula Moviment veïnal sobre els permisos i estudis per tirar endavant l'obra, l'Ajuntament insisteix que "Cal Candi és una obra privada que ha obtingut totes les llicències i com a tal ha dessignat una direcció d'obra que assumeix l'obligació de complir amb totes les normatives vigents". La utilització d'una planta de tractament d'àrids a la mateixa obra respon, segons les mateixes fonts, a criteris de sostenibilitat i mediambientals, i afegeix que "estalvia l'impacte en mobilitat i emissions de centenars de camions entrant i sortint de l'obra".

Pel que fa a l'acusació de manca de transparència amb el nou Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), l'Ajuntament indica que "des que es va fer l'aprovació inicial a la tardor de 2018, i es van presentar les corresponents al·legacions fruit de l'obligada exposició pública, aquests documents han estat sotmesos a l'escrutini d'una trentena de departaments públics, obtenint l'informe favorable de Medi Ambient de la Generalitat i el vist i plau de la Comissió d'Urbanisme per procedir a la redacció del document complert i tramitar-lo per a l'aprovació provisional. Ara bé, en tractar-se d'un expedient en tràmit, conté informació privilegiada que requereix un alt grau de confidencialitat i no permet la seva difusió fins que estigui acabat el procediment i publicada la documentació definitiva. Serà en el moment d'aprovació provisional pel Ple municipal que contindrà adjunt l'acord d'acceptació o denegació de les al·legacions presentades, atès que el resultat de les mateixes conformaran el document a remetre per a la seva aprovació definitiva per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona. Fins aquell moment només es pot donar accés a aquelles resolucions que ja són públiques i estan publicades oficialment".

El govern també indica que ha respost "la major part d'instàncies presentades per Moviment veïnal" i recorda que "es va admetre la seva exposició d'una moció al Ple, tot i que no complien amb els requisits establerts pel Reglament orgànic municipal (ROM)". En aquella sessió plenària "es va respondre a molts dels requeriments fets per instància", però el govern admet que "el departament d'Urbanisme té pendent respondre també per escrit alguna de les qüestions". I li retreu al Moviment Veïnal que tot i les seves queixes en nom seu i de les entitats que aplega, quan el govern ha parlat amb aquestes associacions de veïns no ha sorgit cap comentari sobre aquests temes urbanístics.

El govern d'Olesa conclou que "allò que es denuncia com a opacitat és, en el cas de Cal Candi, l'aplicació dels compromisos dels convenis aprovats, exposats i comunicats de forma pública, i que permeten un major control de l'execució de les obres, més zones verdes i habitatge dotacional, en una clara defensa i millora de l'interès públic". I en el cas del POUM, "es sol·licita accés a informes que suposarien informació privilegiada i una violació de la confidencialitat exigida a un procés de planejament".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook