El Servei d'Assistència Domiciliària (SAD) ha augmentat la seva dotació econòmica per poder fer front a l'increment de la demanda arran de la pandèmia de la Covid-19 així com a les possibles millores laborals de les treballadores del sector, que s'han de regular a través del conveni col·lectiu d'empreses d'atenció domiciliària de Catalunya. El servei, que presta l'Ajuntament d'Esparreguera de manera externalitzada, ha passat dels 65.000 euros pressupostats el 2020 als 102.000 euros anuals que es contemplen en el nou contracte. Aquest increment permetrà augmentar les hores de prestació fins a un màxim de 9.900 hores de servei d'atenció personal i 5.650 de servei d'auxiliar de la llar.

Actualment el SAD el presta l'empresa Accent Social, a través d'un contracte pont, però el servei es troba en fase de licitació. El nou contracte té un pressupost total de 306.000 euros, és previst que entri en vigor a mitjans de juny i tindrà una durada de tres anys, amb la possibilitat de prorrogar-se durant un any més. Es poden presentar propostes fins avui.

El contracte té l'objectiu de garantir la prestació del servei, que inclou un conjunt coordinat d'accions que es realitzen al domicili de les persones usuàries i que estan adreçades a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb dificultats de desenvolupament, d'inclusió social o manca d'autonomia personal amb l'objectiu de promoure una millora en la seva qualitat de vida. El regidor de Serveis Socials Bàsics, Emmanuel Ortí, ha explicat que «la quantia del SAD s'ha ampliat, al pressupost del 2020 tenia una partida de 65.000 euros i a l'actual és de 102.000, tot i que arran de la pandèmia arribarem als 140.000 euros ja que el tancament del Centre de Dia que se supleix amb atenció domiciliària».