La Direcció General d'Energia de la Generalitat ha donat l'autorització administrativa al Parc Eòlic d'Orpí per poder instal·lar 14 molins a la serra de Feixes i Orpinell. Un projecte que topa amb l'Ajuntament d'Orpí, el més afectat, amb 11 aerogeneradors, que arran d'un canvi de govern va passar d'acollir-lo a rebutjar-lo de ple, ara fa un any.

Informació a fons a l'edició impresa