El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona ha començat aquest dilluns les obres de cobriment de les restes ibèriques localitzades a la plaça del Santuari del Portal dels Prats de Rei. L'actuació permetrà la protecció de les restes i també fer-les visibles parcialment des de l'exterior. Aquestes restes es van posar al descobert arran d'unes obres d'excavació dutes a terme al centre de la vila l'any 2013. Es tracta de les restes de l'antiga ciutat ibèrica de Sikarra, que es trobaven per sota les de la ciutat romana republicana. Les troballes es van protegir de manera provisional per evitar-ne la degradació a causa de les inclemències meteorològiques.

Les obres que s'inicien aquest dilluns contemplen l'estabilització dels talussos de l'excavació arqueològica i el cobriment de les restes per garantir-ne la protecció. La proposta desenvolupada pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona permetrà també fer visibles les restes parcialment des de l'exterior. La solució adoptada planteja poder accedir de manera restringida a l'interior de l'excavació arqueològica per l'estudi, investigació i contemplació de les restes excavades.

Les restes arqueològiques tenen una importància cabdal en la història del poblament del centre de Catalunya. Són restes ibèriques que es remunten al segle VI o VII abans de Crist, i que posen sobre la taula noves hipòtesis de l'estructura del país en època ibèrica A més, són unes de les muralles més antigues conservades a Catalunya que evidencien que Prats de Rei ha estat un centre important de comunicacions al llarg de la història i que és un lloc ocupat des de fa 2.700 anys, per on han passat els ibers, els romans i fins als nostres dies.